fbpx

Judo

.

Een fantastische sport met speelse kanten.

De allerkleinsten hebben een streepje voor in de dojo van Sjabbens Sports & Health. Turfjes van amper vier jaar in heuse piepkleine judopakjes zetten onvervaard hun eerste schreden op het judopad. Kleuterjudo bevindt zich in een stijgende lijn. Steeds meer ouders nemen de beslissing hun kinderen “op judo te doen.”

“Judolessen geven aan kleuters is zeer inspannend,” aldus Endo Sjabbens, “maar wel ontzet­tend leuk om te doen. Je bouwt alles heel rustig op. Het moet spelenderwijs gebeuren, dan voelen die kleuters zich het best in hun element. Een koprolletje, leren vallen, pootje vegen, pootje lappen. Op een vrolijke manier laat je ze wat stoeien en zo leren ze toch wat greepjes.”

Het contact leggen met andere kinderen en het be­heerst omgaan met elkaar staat centraal. Het winnen of verlie­zen is niet het belangrijkste in de judoles, maar plezier en samen­werking. Accepte­ren, respec­teren en vertrou­wen zijn wezenlijke kenmerken van het judospel. In diverse spelsituaties worden de basisprincipes van het judo bijgebracht: behen­digheid, reactie, durf, zelfvertrouwen en verantwoorde­lijkheid ten opzichte van de medespelertjes.

Men staat er vaak versteld van hoe snel deze jonge judoka’s iets aanle­ren door hun natuurlij­ke bewe­gingsdrang.

Niet alleen sportieve, maar ook persoonlijke ontwikkeling

Het doet in het begin heel vreemd aan als je zegt dat er bij judo geen tegenstanders bestaan. Toch is dit zo; de sport beoefen je met een medespe­ler. Samen werk je aan een goed resultaat. Hoe jouw partner het ervan afbrengt, is mede jouw verantwoor­delijkheid.

Heeft hij of zij een goede partij neergezet, dan is dat ook aan jou te danken. Judo is bij uitstek een eerlijke sport.
Laat uw kinderen eens kennismaken met judo en kom tot de ontdekking dat judo ook voor uw kleintjes een fantastische sport is met veel speelse kanten voor zowel jongens als meis­jes.